Yeni bir araştırmaya göre yüzde 70’imiz ofise gitmiyor ve başka yerlerde çalışıyor. Regus’un ait olduğu IWG’nin düzenlediği anketin sonuçlarına göre, dünya çapındaki çalışanların üçte ikisinden fazlası her hafta mesai sattini uzaktan çalışırken %50’sinden fazlası haftanın en az yarısında uzaktan çalışıyor.

Çalışanların %70’i en az bir gününü ofis dışında geçiriyor

Araştırmaya göre, çalışanların %70’i haftanın en az bir günü ofis dışında çalışıyor. Yarısından fazlası (%53) haftanın yarısı veya daha fazlasında uzaktan çalışırken 10’da birinden daha büyük bir kısmı (%11), çalışmalarını haftada beş gün şirketinin ana ofis lokasyonunun dışında devam ettiriyor.

Esnek çalışma üretkenliği ve yaratıcılığı da arttırıyor

Dünyada nesiller boyunca, sabit bir lokasyon ve 9-5 mesaiyi içeren ofis tabanlı çalışma modeli uygulandı. Ancak artık birçok şirket, hem kendisine hem de çalışanlarına fayda sağlayan oldukça farklı bir çalışma modelini benimsiyor. Regus’un ait olduğu IWG’nin anketine göre, esnek çalışma yalnızca işe gidiş-geliş süresini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda üretkenliği, personeli elde tutma oranını, iş memnuniyetini ve hatta yaratıcılığı da arttırıyor. Tüm bunların yanında şirkete finansal ve stratejik avantajlar da sağlıyor.

Daha mutlu ve daha üretken bir iş gücü yaratmak

Esnek mesai çalışma alanlarına geçiş, iş gücünün değişen taleplerini ve beklentilerini yansıtıyor. Ankete katılanların %80’i esnek çalışmanın yetenekli kişileri ellerinde tutmalarına yardımcı olduğunu belirtirken %64’ü artık bu kişileri işe alabilmek için esnek çalışma olanağı sunuyor. Katılımcıların yarısından fazlası (%58) esnek çalışma olanağı sunmanın iş memnuniyetini artırdığına inanıyor ve bu da şirketlerin birinci sınıf iş gücü elde edebilmek için günümüz çalışanlarına uygun çalışma ortamları sunmaları gerektiğini gösteriyor.

Şirketlere sağlanan avantajlar oldukça açık: Katılımcıların %91’i kadar büyük bir kısmı esnek çalışma alanlarının, çalışanların hareket halindeyken daha üretken olmalarını sağladığını belirtti.