Yaşlanmayla birlikte gelen ölümcül hastalık alzheimerın son yıllarda Türkiye’de görülme sıklığı iki kat arttı. Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, alzheimera karşı Refleks Terapi’yi öneriyor.

Refleks Terapi ile beyne gönderilen sinyaller aracılığıyla beynin çalışma mekanizmasına etki edilebiliyor. Böylece yeni hücre oluşumu sağlanıyor ve hücre kaybı azaltılabiliyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, özellikle 65 yaş üstündekileri yakından ilgilendiren alzheimer ve alternatif tedavi yöntemi Refleks Terapi hakkında şu bilgileri verdi.

ALGILAMA YETENEĞİ ORTADAN KALKIYOR

“Alzheimer sonu ölümle biten beyindeki hücrelerin veya nöronların hasarlanmasıyla meydana gelen ilerleyici, dejeneratif bir hastalıktır. Sinir sistemindeki hücrelerin ölmesiyle birlikte beyinde açığa çıkan problemler kişinin algısını azaltır, hafıza problemleri yaratır, davranışlarda bozukluklara sebep olur ve kişinin kendine bakım yeteneği gün geçtikte azalır. Hastalık beynin kimyasının bozulmasıyla başlar, hücrelerin birbiriyle olan iletişimi kopar ve sonuç olarak hücreler ölür. Örneğin, kısa süreli hafıza dediğimiz yani yakın zamandaki olayları, anıları kalıcı belleğe atamama ile başlar. Sonrasında konuşma problemiyle ilerler ve hastadaki algılama yeteneği ortadan kalkar.

Alzheimer hastalığında beynin etkilenen bölümlerine göre kişide farklı semptomlar açığa çıkar. Beynin ön lobunun (frontal lob) etkilenmesiyle kişide akıl yürütme, konuşma, vücuttan gelen uyarılara göre hareketi gerçekleştirme, ahlaki yargılama, muhakeme yapma gibi analitik düşünme ve işlev yeteneği azalır. Temporal (şakak) lobun etkilenmesiyle de hafıza, konuşma ve de sesleri ayırt etme gibi işlevlerde kayıp olur.

HASTALIĞIN ALTINDA YATAN NEDENLER

65 yaş üstü olmak kesinlikle bir risktir. Bunun dışında daha önceden geçirilmiş bir kafa yaralanması, kalp hastalığı, kalp krizi, alkol kullanımı, stres faktörü ve depresyon Alzheimer hastalığına sebep olacak durumlardır.

Kişideki öğrenme, bellek ve planlama bozukluğu, organize etme, olayları sıralama, soyutlama gibi fonksiyonlardaki eksiklikler ve bozulmaların ölçüsüne göre tanı belirlenir. Bulgular dahilinde alzheimerın tam tanısını koyabilmek için bilgisayarlı tomografi gibi objektif yöntemler de kullanılır.

ALZHEIMERIN TEDAVİSİ VAR MI?

Alzheimer’ın radikal olarak tedavisi hala yapılamamaktadır. Hastanın fonksiyonlarını iyileştirmek, emosyonel ve psikolojik değişimleri kontrol altına almak ve yaşam kalitesini arttırmak üzere medikal tedaviler uygulanmaktadır. Fakat ilaçlar maalesef hastalığın ilerlemesine engel olamamaktadır.

REFLEKS TERAPİ İLE YENİ HÜCRE OLUŞUMU SAĞLANIR

Refleks Terapi beynin yapısal olarak değişimini sağladığından; alzheimer hastalarında etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Refleks Terapi ile beyne gönderilen sinyaller aracılığıyla beynin çalışma mekanizmasına etki edilir. Yeni hücre oluşumu sağlanır, hücre kaybı azaltılır. Özellikle beyinde akıl yürütme, motor beceriler, algı, konuşma ve planlama hareketlerinden sorumlu frontal lob üzerine yapılan Refleks Terapi uygulamaları ve temporal loba yapılan çalışmalar ile fonksiyon kayıpları önlenmeye veya azaltılmaya çalışılır. Bunun sonucunda alzheimer hastalarında Refleks Terapi ile hafıza kaybına, psikolojik problemlere, beyin aktivasyonunun azalmasına bağlı olarak açığa çıkan durumlara karşı savaş açılır.

Yaşlılık da hayatımızın bir parçası olan süreçtir. Bu süreci en kaliteli bir şekilde sevdiklerimizle geçirmek istiyorsak gerekli önlemleri almalıyız.”

Processed with VSCOcam with s2 preset

Processed with VSCOcam with s2 preset