Deprem çantanızda bulunması gerekenleri açıklıyoruz!

Deprem büyük ve etkileyici doğal afetlerden biridir. Doğal afetler, insana zarar veren, maddi ve manevi hasara yol açan önlenemez olan felaketler olarak adlandırılır.

Deprem büyük ve etkileyici doğal afetlerden biridir. Doğal afetler, insana zarar veren, maddi ve manevi hasara yol açan önlenemez olan felaketler olarak adlandırılır.
Türkiye birinci derecede deprem kuşağında yer aldığı için depremlere karşı hazırlıklı olmamızda fayda var. Depremden korunmak için depremlere karşı tedbirler alınmalıdır. Bunun için deprem çantası her zaman hazır halde bulunmalıdır.

Deprem çantanızda bulunması gerekenler:

* Su ve enerji veren yiyecekler
* Radyo ve pil
* El feneri
* İlk yardım malzemeleri
* Kişisel reçeteli ilaçlar
* Bir miktar para
* Giyecek
* Kalem, kağıt, düdük ya da bir ikaz sesi çıkartacak bir alet
* Telefon rehberi, adres rehberi, harita

Öğrencilerin deprem çantasında bulunması gerekenler:

* Öğrencilerin aileleriyle ilgili bilgiler
* Aile fotoğrafı
* Yiyecek
* Su